“Zo vriendelijk en veilig als het licht, zo als een mantel om mij heen geslagen” - Huub Oosterhuis -
WELKOM BIJ MANTEL ZINGEVING

U heeft de weg gevonden naar MANTEL praktijk voor Zingeving, de praktijk van geestelijk begeleider/zingevingstherapeut Heleen Mantel. U kunt bij de MantelZingeving terecht als u begeleiding en ondersteuning nodig heeft in moeilijke periodes. U kunt ook een cliënt of patiënt verwijzen. Klik dan hier.

Heleen Mantel begeleidt in de vorm van een gesprek of ritueel. Zij slaat haar spreekwoordelijke mantel om u heen en luistert de mens tevoorschijn. De sfeer is daarbij hartelijk, open en vertrouwelijk. Er ontstaat weer contact met wat datgene wat u kracht, troost en zin geeft. Vanuit een nieuw perspectief kan verandering of aanvaarding ingezet worden. Totdat u gesterkt weer verder kunt, op weg naar zinvol leven.

Meer weten over individuele begeleiding?
Meer weten over stervensbegeleiding?
Meer weten over ritueelbegeleiding?


Individuele begeleiding

U kunt bij de praktijk terecht wanneer u behoefte heeft aan ondersteuning en begeleiding bij ingrijpende gebeurtenissen en/of langer durende moeilijke omstandigheden. U kunt daarbij denken aan verlies of scheiding van een dierbaar iemand uit uw omgeving, het omgaan met een verslechterde gezondheid, je langere tijd eenzaam voelen, of overbelast zijn doordat de zorg voor een partner of familielid op uw schouders rust. Omstandigheden waarbij uw veerkracht en uw menszijn onder druk staan. Waarbij u misschien de zin in het leven verliest en zich afvraagt wat de betekenis is van wat u overkomt. In een veilige omgeving op verhaal komen, kijken waar je staat, en zoeken naar nieuwe wegen kan dan een stap in de goede richting zijn.
In een gesprek van mens tot mens. Waarbij er deskundigheid is over wat u allemaal meemaakt.

stervensbegeleiding

MantelZingeving biedt ook begeleiding van processen rondom het levenseinde. De laatste levensfase is een diep ingrijpende periode, waarbij de balans opgemaakt kan worden en het leven losgelaten mag worden. Soms is er onrust of verdriet over het geleefde leven, is het nodig dat oude wonden worden verzacht of geheeld. Geruststellende nabijheid en een gesprek kunnen dan helpend zijn, met een begeleider die oog en oor heeft voor de levensgeschiedenis van alle betrokkenen en die samen met u betekenisvolle thema’s aanraakt. Stervensbegeleiding is er voor degene die het leven los moet laten maar ook voor de betrokkenen om hem of haar heen. Een afscheidsritueel in intiem verband kan hierbij helend en helpend zijn.

ritueelbegeleiding

Rituelen bieden ons de mogelijkheid om in muziek, taal en symbolen gezamenlijk uiting te geven aan dat wat op sleutelmomenten van ons leven in ons leeft. Ze verbinden ons, tillen ons op en geven tegelijkertijd verdieping. Rituelen hebben een sterke heilzame kracht in zich, vooral als zij aansluiten bij de leefwereld van degenen die ze meemaken. MantelZingeving verzorgt uitvaartrituelen op maat, waarbij de spirituele dimensie van het geleefde leven de drager is, maar waar kerkelijke vormen niet meer aan de behoefte voldoen. Wanneer u verdieping zoekt die past bij het leven dat uw dierbare geleefd heeft neem dan gerust contact op.

Herkent u zich in het bovenstaande of in de vragen die hiernaast staan? Klik dan hier voor meer informatie of bel met telefoonnummer 06 – 411 257 23. In een kennismakingsgesprek kunt u dan ervaren of begeleiding door MantelZingeving wat voor u is.

MantelZingeving


'luistert de mens tevoorschijn'

Begeleiding en
ondersteuning bij
ingrijpende en
moeilijke periodes.


- op adem komen -
- herbezinnen -
- weer verder gaan -
06-41125723 info@mantelzingeving.nl